حسین صادقی

حسین صادقی

شماره :
19
سن :
32
19

اخبار حسین صادقی

مصدومیت عجیب مهاجم هوادار در دقایق ابتدایی

مصدومیت عجیب مهاجم هوادار در دقایق ابتدایی

حسین صادقی، با مصدومیتی عجیب در ابتدای بازی با صنعت نفت مواجه شد و نتوانست روی پاهایش بایستد.

- 6.6K بازدید

ویدیوها حسین صادقی