امیل اسمیت رو

امیل اسمیت رو

شماره:
10
سن:
23
ملیت:
انگلیس
10

اخبار امیل اسمیت رو

می‌خواهم دوباره خودم را ثابت کنم
23.2K 9

می‌خواهم دوباره خودم را ثابت کنم

امیل اسمیت-رو، ستاره جوان آرسنال تاکید کرد که می‌خواهد دوباره خودش را به میکل آرتتا ثابت کند.

امیل اسمیت-رو، ستاره جوان آرسنال تاکید کرد که می‌خواهد دوباره خودش را به میکل آرتتا ثابت کند.

ویدیوها امیل اسمیت رو