تروی دینی

تروی دینی

پست:
هافبک

اخبار تروی دینی

مطمئن بودم هری کین پنالتی دوم را خراب می کند
21.2K 1

مطمئن بودم هری کین پنالتی دوم را خراب می کند

همچنان در انگلیس در مورد پنالتی از دست رفته هری کین مقابل فرانسه بحث می شود.

همچنان در انگلیس در مورد پنالتی از دست رفته هری کین مقابل فرانسه بحث می شود.