بازی دورتموند - ماینتس

آلمان بوندسلیگا (هفته 8)

دورتموند

3 1

ماینتس

17:00 1400/07/24
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

بازی های رودرروی دورتموند و ماینتس

آلمان بوندسلیگا

دورتموند

3
1

ماینتس

20:30
1400/02/26
آلمان بوندسلیگا

ماینتس

1
1

دورتموند

18:00
1399/10/27
آلمان بوندسلیگا

ماینتس

2
0

دورتموند

23:00
1399/03/28
بین المللی دوستانه باشگاهی

ماینتس

2
0

دورتموند

19:30
1398/10/21

اخبار بازی