بازی لاتزیو - اینتر

ایتالیا سری آ (هفته 8)

لاتزیو

3 1

اینتر

19:30 1400/07/24
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

بازی های رودرروی لاتزیو و اینتر

ایتالیا سری آ

لاتزیو

1
2

اینتر

23:15
1400/10/19
ایتالیا سری آ

لاتزیو

1
3

اینتر

23:15
1399/11/26
ایتالیا سری آ

اینتر

1
1

لاتزیو

16:30
1399/07/13
ایتالیا سری آ

اینتر

1
2

لاتزیو

23:15
1398/11/27

اخبار بازی