بازی ذوب آهن - گسترش فولاد

لیگ برتر جام خلیج فارس (هفته 4)

ذوب آهن

1 1

گسترش فولاد

20:15 1395/05/21
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

بازی های رودرروی ذوب آهن و گسترش فولاد

لیگ برتر جام خلیج فارس

ذوب آهن

1
0

گسترش فولاد

14:30
1396/10/08
لیگ برتر جام خلیج فارس

گسترش فولاد

0
3

ذوب آهن

20:30
1396/05/13
لیگ برتر جام خلیج فارس

ذوب آهن

0
0

گسترش فولاد

14:30
1395/11/09
جام حذفی ایران یک چهارم نهایی

ذوب آهن

2
0

گسترش فولاد

13:30
1395/10/01

اخبار بازی