بازی پرو - برزیل

مقدماتی جام جهانی منطقه آمریکای جنوبی گروهی (هفته 1)

پرو

0 2

برزیل

05:45 1395/08/26
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
0
کرنر
3
6
خطا
6
0
آفساید
1
7
ضربه آزاد
6
2
موقعیت گل
2
46
٪ مالکیت توپ
54
1
کارت زرد
1
1
نجات دروازه
1
1
شوت خارج از چارچوب
1
1
شوت داخل چارچوب
1
10
پرتاب دستی
9
2
کرنر
5
11
خطا
16
2
آفساید
4
21
ضربه آزاد
12
5
موقعیت گل
7
48
٪ مالکیت توپ
52
2
کارت زرد
1
3
نجات دروازه
2
3
شوت خارج از چارچوب
2
2
شوت داخل چارچوب
5
19
پرتاب دستی
20
2
کرنر
2
5
خطا
10
2
آفساید
3
14
ضربه آزاد
6
3
موقعیت گل
5
50
٪ مالکیت توپ
50
1
کارت زرد
0
2
نجات دروازه
1
2
شوت خارج از چارچوب
1
1
شوت داخل چارچوب
4
9
پرتاب دستی
11

بازی های رودرروی پرو و برزیل

مقدماتی جام جهانی منطقه آمریکای جنوبی گروهی

برزیل

4
2

پرو

03:30
1399/07/23
دوستانه ملی بین المللی

پرو

1
0

برزیل

07:30
1398/06/20
کوپا آمريکا فینال

پرو

1
3

برزیل

00:30
1398/04/17
کوپا آمريکا گروه A

برزیل

5
0

پرو

23:30
1398/04/01

ویدیوهای بازی پرو و برزیل

اخبار بازی