بازی وست برومویچ - آرسنال

انگلیس لیگ برتر (هفته 21)

وست برومویچ

1 1

آرسنال

20:00 1396/10/10
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
3
کرنر
5
5
خطا
3
0
آفساید
1
4
ضربه آزاد
5
7
موقعیت گل
5
33
٪ مالکیت توپ
67
1
کارت زرد
0
2
نجات دروازه
1
3
شوت دفع شده
2
3
شوت خارج از چارچوب
1
1
شوت داخل چارچوب
2
5
کرنر
6
14
خطا
9
1
آفساید
2
10
ضربه آزاد
15
14
موقعیت گل
15
35
٪ مالکیت توپ
65
3
کارت زرد
3
4
نجات دروازه
2
7
شوت دفع شده
5
4
شوت خارج از چارچوب
5
3
شوت داخل چارچوب
5
2
کرنر
1
9
خطا
6
1
آفساید
1
6
ضربه آزاد
10
7
موقعیت گل
10
37
٪ مالکیت توپ
63
2
کارت زرد
3
2
نجات دروازه
1
4
شوت دفع شده
3
1
شوت خارج از چارچوب
4
2
شوت داخل چارچوب
3

بازی های رودرروی وست برومویچ و آرسنال

جام اتحادیه انگلیس EFL Cup

آرسنال

6
0

وست برومویچ

23:30
1400/06/03
انگلیس لیگ برتر

وست برومویچ

1
3

آرسنال

22:30
1400/02/19
انگلیس لیگ برتر

آرسنال

4
0

وست برومویچ

23:30
1399/10/13
انگلیس لیگ برتر

وست برومویچ

0
2

آرسنال

22:30
1396/07/03

ویدیوهای بازی وست برومویچ و آرسنال

اخبار بازی