بازی‌ آمیان - پاری سن ژرمن

لوشامپیونه هفته 20

آمیان

0 3

پاری سن ژرمن

19:30 1397/10/22

بازی های رو در روی آمیان و پاری سن ژرمن

لوشامپیونه

آمیان

0
5

پاری سن ژرمن

18:30
1397/07/28
لوشامپیونه

پاری سن ژرمن

2
2

آمیان

23:15
1397/02/14
لوشامپیونه

پاری سن ژرمن

2
0

آمیان

23:35
1396/10/20
لوشامپیونه

آمیان

0
2

پاری سن ژرمن

19:45
1396/05/14

اخبار بازی