بازی‌ استقلال خوزستان - صنعت نفت آبادان

جام حذفی ایران - 1/8 نهایی

استقلال خوزستان

2 5

صنعت نفت آبادان

18:30 1397/07/12

بازی های رو در روی استقلال خوزستان و صنعت نفت آبادان

لیگ برتر ایران

صنعت نفت آبادان

1
1

استقلال خوزستان

15:00
1397/12/03
لیگ برتر ایران

استقلال خوزستان

2
2

صنعت نفت آبادان

20:30
1397/05/26
لیگ برتر ایران

استقلال خوزستان

3
3

صنعت نفت آبادان

18:00
1397/02/07
لیگ برتر ایران

صنعت نفت آبادان

1
0

استقلال خوزستان

15:00
1396/09/14

اخبار بازی