بازی برزیل - اروگوئه

دوستانه ملی بین المللی (هفته 1)

برزیل

1 0

اروگوئه

23:30 1397/08/25
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
2
کرنر
2
9
خطا
12
3
آفساید
2
11
ضربه آزاد
9
7
موقعیت گل
5
65
٪ مالکیت توپ
35
2
کارت زرد
3
3
نجات دروازه
2
2
شوت دفع شده
0
3
شوت خارج از چارچوب
2
2
شوت داخل چارچوب
3
4
کرنر
4
15
خطا
23
4
آفساید
4
20
ضربه آزاد
15
12
موقعیت گل
9
63
٪ مالکیت توپ
37
2
کارت زرد
6
4
نجات دروازه
3
4
شوت دفع شده
0
4
شوت خارج از چارچوب
5
4
شوت داخل چارچوب
4
2
کرنر
2
6
خطا
11
1
آفساید
2
9
ضربه آزاد
6
5
موقعیت گل
4
61
٪ مالکیت توپ
39
0
کارت زرد
3
1
نجات دروازه
1
2
شوت دفع شده
0
1
شوت خارج از چارچوب
3
2
شوت داخل چارچوب
1

بازی های رودرروی برزیل و اروگوئه

مقدماتی جام جهانی منطقه آمریکای جنوبی گروهی

برزیل

2
0

اروگوئه

02:30
1399/08/28
مقدماتی جام جهانی منطقه آمریکای جنوبی گروهی

برزیل

4
1

اروگوئه

03:30
1396/01/04
مقدماتی جام جهانی منطقه آمریکای جنوبی گروهی

اروگوئه

2
2

برزیل

05:15
1395/01/07
جام جهانی مقدماتی آمریکای جنوبی

اروگوئه

2
2

برزیل

5:15
1395/01/07

اخبار بازی