بازی استقلال خوزستان - سایپا

لیگ برتر لیگ برتر ایران (هفته 29)

استقلال خوزستان

1 2

سایپا

21:30 1398/02/21
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

بازی های رودرروی استقلال خوزستان و سایپا

دسته یک لیگ آزادگان

استقلال خوزستان

1
1

سایپا

15:15
1400/07/24
لیگ برتر لیگ برتر ایران

استقلال خوزستان

1
1

سایپا

15:15
1397/09/09
لیگ برتر جام خلیج فارس

استقلال خوزستان

2
3

سایپا

16:30
1396/10/15
لیگ برتر جام خلیج فارس

سایپا

2
1

استقلال خوزستان

20:30
1396/05/19

ویدیوهای بازی استقلال خوزستان و سایپا

اخبار بازی