بازی پرو - برزیل

کوپا آمريکا گروه A (هفته 1)

پرو

0 5

برزیل

23:30 1398/04/01
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
2
کرنر
2
11
خطا
8
0
آفساید
1
5
موقعیت گل
8
36
٪ مالکیت توپ
64
1
کارت زرد
1
1
نجات دروازه
1
2
شوت دفع شده
0
2
شوت خارج از چارچوب
4
1
شوت داخل چارچوب
4
4
کرنر
7
21
خطا
16
0
آفساید
4
8
موقعیت گل
18
31
٪ مالکیت توپ
69
2
کارت زرد
2
4
نجات دروازه
2
3
شوت دفع شده
3
3
شوت خارج از چارچوب
6
2
شوت داخل چارچوب
9
2
کرنر
5
10
خطا
8
0
آفساید
3
3
موقعیت گل
10
26
٪ مالکیت توپ
74
1
کارت زرد
1
3
نجات دروازه
1
1
شوت دفع شده
3
1
شوت خارج از چارچوب
2
1
شوت داخل چارچوب
5

بازی های رودرروی پرو و برزیل

مقدماتی جام جهانی منطقه آمریکای جنوبی گروهی

برزیل

4
2

پرو

03:30
1399/07/23
دوستانه ملی بین المللی

پرو

1
0

برزیل

07:30
1398/06/20
کوپا آمريکا فینال

پرو

1
3

برزیل

00:30
1398/04/17
مقدماتی جام جهانی منطقه آمریکای جنوبی گروهی

برزیل

2
0

پرو

05:45
1395/08/26

اخبار بازی