بازی عراق - ایران

مقدماتی جام جهانی (منطقه آسیا) مقدماتی آسیا-گروه C (هفته 1)

عراق

2 1

ایران

17:30 1398/08/23
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
0
کرنر
0
0
آفساید
0
9
ضربه آزاد
11
6
موقعیت گل
3
52
٪ مالکیت توپ
48
2
کارت زرد
0
0
نجات دروازه
2
0
شوت دفع شده
0
3
شوت خارج از چارچوب
2
3
شوت داخل چارچوب
1
13
پرتاب دستی
13
3
کرنر
0
0
آفساید
0
23
ضربه آزاد
17
10
موقعیت گل
6
56
٪ مالکیت توپ
44
2
کارت زرد
3
0
کارت قرمز
1
1
نجات دروازه
2
0
شوت دفع شده
0
6
شوت خارج از چارچوب
4
4
شوت داخل چارچوب
2
24
پرتاب دستی
24
3
کرنر
0
14
ضربه آزاد
6
4
موقعیت گل
3
60
٪ مالکیت توپ
40
0
کارت زرد
3
0
کارت قرمز
1
1
نجات دروازه
0
3
شوت خارج از چارچوب
2
1
شوت داخل چارچوب
1
11
پرتاب دستی
11

بازی های رودرروی عراق و ایران

جام ملت‌هاي آسيا گروه D

عراق

0
0

ایران

19:30
1397/10/26
دوستانه ملی بین المللی

عراق

1
0

ایران

11:00
1395/12/28
جام ملت هاي آسيا يک چهارم نهايي

عراق

3
3

ایران

10:00
1393/11/03
دوستانه ملی بین المللی

عراق

0
1

ایران

10:30
1393/10/14

اخبار بازی