بازی عراق - کامبوج

مقدماتی جام جهانی (منطقه آسیا) مقدماتی آسیا-گروه C (هفته 1)

عراق

4 1

کامبوج

19:00 1400/03/17
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
0
کارت زرد
1
2
کارت زرد
2
2
کارت زرد
1

بازی های رودرروی عراق و کامبوج

مقدماتی جام جهانی (منطقه آسیا) مقدماتی آسیا-گروه C

عراق

4
0

کامبوج

15:00
1398/07/23

اخبار بازی