بازی آاس رم - رئال‌مادرید

بین المللی دوستانه باشگاهی (هفته 1)

آاس رم

2(5) (4)2

رئال‌مادرید

22:30 1398/05/20
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
2
کرنر
2
7
خطا
0
2
آفساید
2
2
ضربه آزاد
10
15
موقعیت گل
10
52
٪ مالکیت توپ
48
1
نجات دروازه
5
5
شوت دفع شده
4
3
شوت خارج از چارچوب
3
7
شوت داخل چارچوب
3
6
پرتاب دستی
8
5
کرنر
9
13
خطا
5
2
آفساید
6
7
ضربه آزاد
21
20
موقعیت گل
26
51
٪ مالکیت توپ
49
0
کارت زرد
1
6
نجات دروازه
6
5
شوت دفع شده
8
7
شوت خارج از چارچوب
10
8
شوت داخل چارچوب
8
11
پرتاب دستی
16
3
کرنر
7
6
خطا
5
0
آفساید
4
5
ضربه آزاد
11
5
موقعیت گل
16
50
٪ مالکیت توپ
50
0
کارت زرد
1
5
نجات دروازه
1
0
شوت دفع شده
4
4
شوت خارج از چارچوب
7
1
شوت داخل چارچوب
5
5
پرتاب دستی
8

بازی های رودرروی آاس رم و رئال‌مادرید

لیگ قهرمانان اروپا گروه G

رئال‌مادرید

2
0

آاس رم

23:30
1397/09/06
لیگ قهرمانان اروپا گروه G

آاس رم

0
3

رئال‌مادرید

23:30
1397/06/28
بین المللی اینترنشنال چمپیونز کاپ

آاس رم

1
2

رئال‌مادرید

04:30
1397/05/17
لیگ قهرمانان اروپا یک هشتم نهایی

آاس رم

0
2

رئال‌مادرید

23:15
1394/12/18