بازی برایتون - چلسی

انگلیس لیگ برتر (هفته 1)

برایتون

1 3

چلسی

23:45 1399/06/24
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
3
کرنر
1
6
خطا
6
0
آفساید
2
8
ضربه آزاد
5
7
موقعیت گل
5
59
٪ مالکیت توپ
41
1
نجات دروازه
1
2
شوت دفع شده
1
4
شوت خارج از چارچوب
2
1
شوت داخل چارچوب
2
4
کرنر
3
8
خطا
13
0
آفساید
3
16
ضربه آزاد
7
13
موقعیت گل
10
52
٪ مالکیت توپ
48
1
کارت زرد
0
2
نجات دروازه
2
4
شوت دفع شده
3
6
شوت خارج از چارچوب
2
3
شوت داخل چارچوب
5
1
کرنر
2
2
خطا
7
0
آفساید
1
8
ضربه آزاد
2
6
موقعیت گل
5
45
٪ مالکیت توپ
55
1
کارت زرد
0
1
نجات دروازه
1
2
شوت دفع شده
2
2
شوت خارج از چارچوب
0
2
شوت داخل چارچوب
3

بازی های رودرروی برایتون و چلسی

انگلیس لیگ برتر

برایتون

0
0

چلسی

23:45
1400/01/31
بین المللی دوستانه باشگاهی

چلسی

1
1

برایتون

18:30
1399/06/08
انگلیس لیگ برتر

چلسی

1
1

برایتون

16:00
1398/10/11
انگلیس لیگ برتر

برایتون

0
2

چلسی

17:30
1398/07/06

ویدیوهای بازی برایتون و چلسی

اخبار بازی