بازی بتیس - رئال‌مادرید

اسپانیا لالیگا (هفته 3)

بتیس

2 3

رئال‌مادرید

22:30 1399/07/05
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
6
کرنر
2
3
خطا
6
0
آفساید
2
8
ضربه آزاد
3
9
موقعیت گل
5
50
٪ مالکیت توپ
50
2
کارت زرد
1
1
نجات دروازه
2
2
شوت دفع شده
0
3
شوت خارج از چارچوب
3
4
شوت داخل چارچوب
2
8
کرنر
3
9
خطا
10
1
آفساید
8
17
ضربه آزاد
10
15
موقعیت گل
11
45
٪ مالکیت توپ
55
5
کارت زرد
2
1
کارت قرمز
0
1
نجات دروازه
3
5
شوت دفع شده
0
5
شوت خارج از چارچوب
7
5
شوت داخل چارچوب
4
2
کرنر
1
6
خطا
4
1
آفساید
6
9
ضربه آزاد
7
6
موقعیت گل
6
40
٪ مالکیت توپ
60
3
کارت زرد
1
1
کارت قرمز
0
0
نجات دروازه
1
3
شوت دفع شده
0
2
شوت خارج از چارچوب
4
1
شوت داخل چارچوب
2

بازی های رودرروی بتیس و رئال‌مادرید

اسپانیا لالیگا

رئال‌مادرید

1
0

بتیس

00:30
1400/06/07
اسپانیا لالیگا

بتیس

0
0

رئال‌مادرید

23:30
1400/02/04
اسپانیا لالیگا

رئال‌مادرید

1
2

بتیس

23:30
1398/12/18
اسپانیا لالیگا

بتیس

0
0

رئال‌مادرید

23:30
1398/08/11

اخبار بازی