حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی اینتر - آث میلان

ایتالیا سری آ (هفته 4)

اینتر

1 2

آث میلان

19:30 1399/07/26
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
1
کرنر
3
9
خطا
5
0
آفساید
2
7
ضربه آزاد
8
6
موقعیت گل
3
52
٪ مالکیت توپ
48
0
کارت زرد
2
1
نجات دروازه
4
1
شوت خارج از چارچوب
0
5
شوت داخل چارچوب
3
3
کرنر
5
18
خطا
11
2
آفساید
2
13
ضربه آزاد
18
12
موقعیت گل
8
53
٪ مالکیت توپ
47
3
کارت زرد
4
2
نجات دروازه
5
6
شوت خارج از چارچوب
4
6
شوت داخل چارچوب
4
2
کرنر
2
9
خطا
6
2
آفساید
0
6
ضربه آزاد
10
6
موقعیت گل
5
54
٪ مالکیت توپ
46
3
کارت زرد
2
1
نجات دروازه
1
5
شوت خارج از چارچوب
4
1
شوت داخل چارچوب
1

بازی های رودرروی اینتر و آث میلان

ایتالیا سری آ

آث میلان

2
4

اینتر

23:15
1398/11/20
ایتالیا سری آ

اینتر

2
0

آث میلان

23:15
1398/06/30
ایتالیا سری آ

اینتر

3
2

آث میلان

23:00
1397/12/26
ایتالیا سری آ

آث میلان

0
1

اینتر

22:00
1397/07/29

اخبار بازی