بازی وست برومویچ - چلسی

انگلیس لیگ برتر (هفته 3)

وست برومویچ

3 3

چلسی

20:00 1399/07/05
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
1
کرنر
2
6
خطا
8
1
آفساید
0
8
ضربه آزاد
7
5
موقعیت گل
11
23
٪ مالکیت توپ
77
0
کارت زرد
2
2
نجات دروازه
0
1
شوت دفع شده
3
1
شوت خارج از چارچوب
6
3
شوت داخل چارچوب
2
3
کرنر
9
8
خطا
16
1
آفساید
0
16
ضربه آزاد
9
9
موقعیت گل
22
24
٪ مالکیت توپ
76
1
کارت زرد
3
7
نجات دروازه
0
2
شوت دفع شده
6
4
شوت خارج از چارچوب
6
3
شوت داخل چارچوب
10
2
کرنر
7
2
خطا
8
0
آفساید
0
8
ضربه آزاد
2
4
موقعیت گل
11
25
٪ مالکیت توپ
75
1
کارت زرد
1
5
نجات دروازه
0
1
شوت دفع شده
3
3
شوت خارج از چارچوب
0
0
شوت داخل چارچوب
8

بازی های رودرروی وست برومویچ و چلسی

انگلیس لیگ برتر

وست برومویچ

5
2

چلسی

16:00
1400/01/14
انگلیس لیگ برتر

وست برومویچ

0
3

چلسی

23:30
1396/11/23
انگلیس لیگ برتر

چلسی

4
0

وست برومویچ

18:30
1396/08/27
انگلیس لیگ برتر

چلسی

1
0

وست برومویچ

23:30
1396/02/22

ویدیوهای بازی وست برومویچ و چلسی

اخبار بازی