بازی چلسی - سویا

لیگ قهرمانان اروپا گروه E (هفته 1)

چلسی

0 0

سویا

22:30 1399/07/29
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
0
کرنر
1
10
خطا
4
1
آفساید
1
5
ضربه آزاد
11
2
موقعیت گل
3
43
٪ مالکیت توپ
57
2
کارت زرد
1
2
نجات دروازه
1
0
شوت دفع شده
0
1
شوت خارج از چارچوب
1
1
شوت داخل چارچوب
2
5
پرتاب دستی
14
2
کرنر
5
12
خطا
9
1
آفساید
1
10
ضربه آزاد
13
6
موقعیت گل
6
44
٪ مالکیت توپ
56
3
کارت زرد
2
2
نجات دروازه
4
0
شوت دفع شده
2
2
شوت خارج از چارچوب
2
4
شوت داخل چارچوب
2
15
پرتاب دستی
27
2
کرنر
4
2
خطا
5
0
آفساید
0
5
ضربه آزاد
2
4
موقعیت گل
3
45
٪ مالکیت توپ
55
1
کارت زرد
1
0
نجات دروازه
3
0
شوت دفع شده
2
1
شوت خارج از چارچوب
1
3
شوت داخل چارچوب
0
10
پرتاب دستی
13

بازی های رودرروی چلسی و سویا

لیگ قهرمانان اروپا گروه E

چلسی

4
0

سویا

23:30
1399/09/12

ویدیوهای بازی چلسی و سویا

اخبار بازی