بازی برایتون - لیورپول

انگلیس لیگ برتر (هفته 10)

برایتون

1 1

لیورپول

16:00 1399/09/08
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
1
کرنر
2
5
خطا
6
1
آفساید
1
6
ضربه آزاد
6
5
موقعیت گل
4
36
٪ مالکیت توپ
64
1
کارت زرد
0
1
نجات دروازه
0
1
شوت دفع شده
2
4
شوت خارج از چارچوب
1
0
شوت داخل چارچوب
1
4
کرنر
3
9
خطا
13
2
آفساید
2
13
ضربه آزاد
12
11
موقعیت گل
6
40
٪ مالکیت توپ
60
2
کارت زرد
1
1
نجات دروازه
2
2
شوت دفع شده
3
6
شوت خارج از چارچوب
1
3
شوت داخل چارچوب
2
3
کرنر
1
4
خطا
7
1
آفساید
1
7
ضربه آزاد
6
6
موقعیت گل
2
44
٪ مالکیت توپ
56
1
کارت زرد
1
0
نجات دروازه
2
1
شوت دفع شده
1
2
شوت خارج از چارچوب
0
3
شوت داخل چارچوب
1

بازی های رودرروی برایتون و لیورپول

انگلیس لیگ برتر

برایتون

1
0

لیورپول

23:45
1399/11/15
انگلیس لیگ برتر

لیورپول

3
1

برایتون

23:45
1399/04/18
انگلیس لیگ برتر

برایتون

1
2

لیورپول

18:30
1398/09/09
انگلیس لیگ برتر

لیورپول

1
0

برایتون

18:30
1397/10/22

ویدیوهای بازی برایتون و لیورپول

اخبار بازی