بازی آرژانتین - اکوادور

مقدماتی جام جهانی منطقه آمریکای جنوبی گروهی (هفته 1)

آرژانتین

1 0

اکوادور

04:00 1399/07/18
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
2
کرنر
0
7
خطا
7
0
آفساید
0
6
ضربه آزاد
7
3
موقعیت گل
2
61
٪ مالکیت توپ
39
1
کارت زرد
1
0
نجات دروازه
0
2
شوت دفع شده
0
0
شوت خارج از چارچوب
2
1
شوت داخل چارچوب
0
14
پرتاب دستی
17
6
کرنر
1
14
خطا
19
0
آفساید
0
18
ضربه آزاد
14
8
موقعیت گل
2
58
٪ مالکیت توپ
42
2
کارت زرد
1
0
نجات دروازه
1
4
شوت دفع شده
0
2
شوت خارج از چارچوب
2
2
شوت داخل چارچوب
0
30
پرتاب دستی
27
4
کرنر
1
7
خطا
12
0
آفساید
0
12
ضربه آزاد
7
5
موقعیت گل
0
55
٪ مالکیت توپ
45
1
کارت زرد
0
0
نجات دروازه
1
2
شوت دفع شده
0
2
شوت خارج از چارچوب
0
1
شوت داخل چارچوب
0
16
پرتاب دستی
10

بازی های رودرروی آرژانتین و اکوادور

کوپا آمريکا یک چهارم نهایی

اکوادور

0
3

آرژانتین

05:30
1400/04/13
دوستانه ملی بین المللی

اکوادور

1
6

آرژانتین

17:30
1398/07/21
مقدماتی جام جهانی منطقه آمریکای جنوبی گروهی

آرژانتین

3
1

اکوادور

03:00
1396/07/19
مقدماتی جام جهانی منطقه آمریکای جنوبی گروهی

اکوادور

2
0

آرژانتین

03:30
1394/07/17

اخبار بازی