بازی سایپا - پرسپولیس

ليگ برتر لیگ برتر ایران (هفته 1)

سایپا

0 0

پرسپولیس

16:30 1399/08/16
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

بازی های رودرروی سایپا و پرسپولیس

ليگ برتر لیگ برتر ایران

سایپا

0
1

پرسپولیس

17:25
1399/12/11
ليگ برتر لیگ برتر ایران

سایپا

0
3

پرسپولیس

20:45
1399/05/30
ليگ برتر لیگ برتر ایران

پرسپولیس

2
0

سایپا

15:00
1398/09/23
جام شهدا نیمه نهایی

سایپا

2
0

پرسپولیس

20:00
1398/05/02

اخبار بازی