بازی تراکتور - سپاهان

ليگ برتر لیگ برتر ایران (هفته 3)

تراکتور

0 1

سپاهان

15:15 1399/09/07
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

بازی های رودرروی تراکتور و سپاهان

ليگ برتر لیگ برتر ایران

تراکتور

0
2

سپاهان

15:30
1399/12/28
ليگ برتر لیگ برتر ایران

سپاهان

1
2

تراکتور

20:15
1399/04/27
ليگ برتر لیگ برتر ایران

تراکتور

0
2

سپاهان

15:30
1398/08/14
لیگ برتر لیگ برتر ایران

سپاهان

0
2

تراکتور

16:00
1397/12/10

اخبار بازی