بازی استقلال - ماشین‌سازی‌تبریز

ليگ برتر لیگ برتر ایران (هفته 3)

استقلال

1 0

ماشین‌سازی‌تبریز

16:15 1399/09/05
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

بازی های رودرروی استقلال و ماشین‌سازی‌تبریز

ليگ برتر لیگ برتر ایران

ماشین‌سازی‌تبریز

2
1

استقلال

17:30
1398/09/28
ليگ برتر لیگ برتر ایران

استقلال

0
1

ماشین‌سازی‌تبریز

18:00
1398/06/01
لیگ برتر لیگ برتر ایران

ماشین‌سازی‌تبریز

0
1

استقلال

20:17
1398/01/28
لیگ برتر لیگ برتر ایران

استقلال

0
0

ماشین‌سازی‌تبریز

15:00
1397/08/14

ویدیوهای بازی استقلال و ماشین‌سازی‌تبریز

اخبار بازی