بازی ذوب آهن - سپاهان

ليگ برتر لیگ برتر ایران (هفته 14)

ذوب آهن

1 3

سپاهان

15:00 1399/11/17
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

بازی های رودرروی ذوب آهن و سپاهان

ليگ برتر لیگ برتر ایران

ذوب آهن

0
2

سپاهان

21:15
1400/05/03
ليگ برتر لیگ برتر ایران

سپاهان

1
1

ذوب آهن

16:15
1398/12/08
ليگ برتر لیگ برتر ایران

ذوب آهن

0
2

سپاهان

17:05
1398/07/12
لیگ برتر لیگ برتر ایران

ذوب آهن

1
1

سپاهان

16:00
1398/01/06

اخبار بازی