بازی صنعت نفت آبادان - فولاد

ليگ برتر لیگ برتر ایران (هفته 14)

صنعت نفت آبادان

1 1

فولاد

16:00 1399/11/17
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

بازی های رودرروی صنعت نفت آبادان و فولاد

ليگ برتر لیگ برتر ایران

صنعت نفت آبادان

0
2

فولاد

21:15
1400/05/03
ليگ برتر لیگ برتر ایران

فولاد

2
2

صنعت نفت آبادان

16:40
1398/09/29
ليگ برتر لیگ برتر ایران

صنعت نفت آبادان

1
0

فولاد

20:15
1398/06/01
لیگ برتر لیگ برتر ایران

صنعت نفت آبادان

4
1

فولاد

17:30
1398/01/30

اخبار بازی