بازی پیکان - ماشین‌سازی‌تبریز

ليگ برتر لیگ برتر ایران (هفته 14)

پیکان

2 2

ماشین‌سازی‌تبریز

15:00 1399/11/17
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

بازی های رودرروی پیکان و ماشین‌سازی‌تبریز

ليگ برتر لیگ برتر ایران

پیکان

2
2

ماشین‌سازی‌تبریز

15:00
1398/11/18
ليگ برتر لیگ برتر ایران

ماشین‌سازی‌تبریز

2
6

پیکان

19:30
1398/06/29
لیگ برتر لیگ برتر ایران

پیکان

1
0

ماشین‌سازی‌تبریز

15:30
1397/12/03
لیگ برتر لیگ برتر ایران

ماشین‌سازی‌تبریز

1
1

پیکان

20:30
1397/05/25

اخبار بازی