بازی لاتزیو - بایرن مونیخ

لیگ قهرمانان اروپا یک هشتم نهایی

لاتزیو

1 4

بایرن مونیخ

23:30 1399/12/05
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
2
کرنر
3
5
خطا
6
4
آفساید
0
6
ضربه آزاد
9
4
موقعیت گل
9
43
٪ مالکیت توپ
57
1
کارت زرد
0
3
نجات دروازه
2
1
شوت دفع شده
2
1
شوت خارج از چارچوب
1
2
شوت داخل چارچوب
6
10
پرتاب دستی
8
7
کرنر
4
13
خطا
12
4
آفساید
0
12
ضربه آزاد
17
14
موقعیت گل
13
43
٪ مالکیت توپ
57
5
کارت زرد
2
3
نجات دروازه
4
3
شوت دفع شده
3
6
شوت خارج از چارچوب
3
5
شوت داخل چارچوب
7
14
پرتاب دستی
17
5
کرنر
1
8
خطا
6
0
آفساید
0
6
ضربه آزاد
8
10
موقعیت گل
4
43
٪ مالکیت توپ
57
4
کارت زرد
2
0
نجات دروازه
2
2
شوت دفع شده
1
5
شوت خارج از چارچوب
2
3
شوت داخل چارچوب
1
4
پرتاب دستی
9

ویدیوهای بازی لاتزیو و بایرن مونیخ

اخبار بازی