بازی لایپزیش - لیورپول

لیگ قهرمانان اروپا یک هشتم نهایی

لایپزیش

0 2

لیورپول

23:30 1399/11/28
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
1
کرنر
1
6
خطا
3
5
آفساید
0
3
ضربه آزاد
10
4
موقعیت گل
8
42
٪ مالکیت توپ
58
2
کارت زرد
0
1
نجات دروازه
1
0
شوت دفع شده
1
3
شوت خارج از چارچوب
6
1
شوت داخل چارچوب
1
16
پرتاب دستی
10
4
کرنر
2
12
خطا
11
7
آفساید
1
12
ضربه آزاد
17
12
موقعیت گل
10
47
٪ مالکیت توپ
53
5
کارت زرد
2
1
نجات دروازه
2
2
شوت دفع شده
1
8
شوت خارج از چارچوب
6
2
شوت داخل چارچوب
3
33
پرتاب دستی
17
3
کرنر
1
6
خطا
8
2
آفساید
1
9
ضربه آزاد
7
8
موقعیت گل
2
52
٪ مالکیت توپ
48
3
کارت زرد
2
0
نجات دروازه
1
2
شوت دفع شده
0
5
شوت خارج از چارچوب
0
1
شوت داخل چارچوب
2
17
پرتاب دستی
7

ویدیوهای بازی لایپزیش و لیورپول

اخبار بازی