بازی پورتو - یوونتوس

لیگ قهرمانان اروپا یک هشتم نهایی

پورتو

2 1

یوونتوس

23:30 1399/11/29
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
3
کرنر
3
9
خطا
4
0
آفساید
3
7
ضربه آزاد
9
4
موقعیت گل
4
39
٪ مالکیت توپ
61
1
نجات دروازه
1
2
شوت دفع شده
2
0
شوت خارج از چارچوب
1
2
شوت داخل چارچوب
1
14
پرتاب دستی
9
6
کرنر
6
14
خطا
13
1
آفساید
5
19
ضربه آزاد
15
8
موقعیت گل
13
40
٪ مالکیت توپ
60
0
کارت زرد
4
3
نجات دروازه
3
2
شوت دفع شده
4
1
شوت خارج از چارچوب
5
5
شوت داخل چارچوب
4
20
پرتاب دستی
18
3
کرنر
3
5
خطا
9
1
آفساید
2
12
ضربه آزاد
6
4
موقعیت گل
9
41
٪ مالکیت توپ
59
0
کارت زرد
4
2
نجات دروازه
2
0
شوت دفع شده
2
1
شوت خارج از چارچوب
4
3
شوت داخل چارچوب
3
6
پرتاب دستی
9

بازی های رودرروی پورتو و یوونتوس

لیگ قهرمانان اروپا یک هشتم نهایی

پورتو

2
3

یوونتوس

23:30
1399/12/19
لیگ قهرمانان اروپا یک هشتم نهایی

پورتو

0
1

یوونتوس

23:15
1395/12/24
لیگ قهرمانان اروپا یک هشتم نهایی

یوونتوس

2
0

پورتو

23:15
1395/12/04

اخبار بازی