بازی آتالانتا - رئال‌مادرید

لیگ قهرمانان اروپا یک هشتم نهایی

آتالانتا

0 1

رئال‌مادرید

23:30 1399/12/06
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
1
کرنر
2
5
خطا
3
1
آفساید
1
4
ضربه آزاد
6
2
موقعیت گل
8
35
٪ مالکیت توپ
65
0
کارت زرد
1
1
کارت قرمز
0
2
نجات دروازه
0
0
شوت دفع شده
3
2
شوت خارج از چارچوب
3
0
شوت داخل چارچوب
2
9
پرتاب دستی
15
1
کرنر
7
8
خطا
12
2
آفساید
2
13
ضربه آزاد
10
2
موقعیت گل
18
32
٪ مالکیت توپ
69
1
کارت زرد
2
1
کارت قرمز
0
3
نجات دروازه
0
0
شوت دفع شده
8
2
شوت خارج از چارچوب
6
0
شوت داخل چارچوب
4
18
پرتاب دستی
23
0
کرنر
5
3
خطا
9
1
آفساید
1
9
ضربه آزاد
4
0
موقعیت گل
10
28
٪ مالکیت توپ
72
1
کارت زرد
1
1
نجات دروازه
0
0
شوت دفع شده
5
0
شوت خارج از چارچوب
3
0
شوت داخل چارچوب
2
9
پرتاب دستی
8

بازی های رودرروی آتالانتا و رئال‌مادرید

لیگ قهرمانان اروپا یک هشتم نهایی

آتالانتا

1
3

رئال‌مادرید

23:30
1399/12/26

اخبار بازی