بازی برایتون - تاتنهام

انگلیس لیگ برتر (هفته 21)

برایتون

1 0

تاتنهام

22:45 1399/11/12
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
5
کرنر
0
6
خطا
3
0
آفساید
1
5
ضربه آزاد
6
10
موقعیت گل
1
44
٪ مالکیت توپ
56
0
نجات دروازه
1
2
شوت دفع شده
0
6
شوت خارج از چارچوب
1
2
شوت داخل چارچوب
0
9
کرنر
2
11
خطا
11
1
آفساید
1
13
ضربه آزاد
12
16
موقعیت گل
8
43
٪ مالکیت توپ
57
2
کارت زرد
1
4
نجات دروازه
4
4
شوت دفع شده
3
7
شوت خارج از چارچوب
1
5
شوت داخل چارچوب
4
4
کرنر
2
5
خطا
8
1
آفساید
0
8
ضربه آزاد
6
6
موقعیت گل
7
42
٪ مالکیت توپ
58
2
کارت زرد
1
4
نجات دروازه
3
2
شوت دفع شده
3
1
شوت خارج از چارچوب
0
3
شوت داخل چارچوب
4

بازی های رودرروی برایتون و تاتنهام

انگلیس لیگ برتر

برایتون

1
2

تاتنهام

22:45
1399/08/11
انگلیس لیگ برتر

برایتون

1
2

تاتنهام

16:00
1398/10/05
انگلیس لیگ برتر

تاتنهام

0
3

برایتون

15:00
1398/07/13
انگلیس لیگ برتر

برایتون

0
1

تاتنهام

23:15
1398/02/03

ویدیوهای بازی برایتون و تاتنهام

اخبار بازی