بازی ساوتهمپتون - چلسی

انگلیس لیگ برتر (هفته 25)

ساوتهمپتون

1 1

چلسی

16:00 1399/12/02
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
0
کرنر
2
4
خطا
5
0
آفساید
1
6
ضربه آزاد
5
1
موقعیت گل
3
27
٪ مالکیت توپ
73
2
نجات دروازه
0
0
شوت دفع شده
0
0
شوت خارج از چارچوب
1
1
شوت داخل چارچوب
2
3
کرنر
6
10
خطا
10
0
آفساید
4
14
ضربه آزاد
10
4
موقعیت گل
9
29
٪ مالکیت توپ
71
1
کارت زرد
1
2
نجات دروازه
0
0
شوت دفع شده
2
3
شوت خارج از چارچوب
4
1
شوت داخل چارچوب
3
3
کرنر
4
6
خطا
5
0
آفساید
3
8
ضربه آزاد
5
3
موقعیت گل
6
31
٪ مالکیت توپ
69
1
کارت زرد
1
0
نجات دروازه
0
0
شوت دفع شده
2
3
شوت خارج از چارچوب
3
0
شوت داخل چارچوب
1

بازی های رودرروی ساوتهمپتون و چلسی

انگلیس لیگ برتر

ساوتهمپتون

3
3

چلسی

17:30
1399/07/26
انگلیس لیگ برتر

ساوتهمپتون

2
0

چلسی

18:30
1398/10/05
انگلیس لیگ برتر

چلسی

4
1

ساوتهمپتون

16:30
1398/07/14
انگلیس لیگ برتر

ساوتهمپتون

0
0

چلسی

23:15
1397/10/12

اخبار بازی