بازی گرانادا - بارسلونا

جام حذفی اسپانیا Copa del Rey

گرانادا

3 5

بارسلونا

23:30 1399/11/15
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
0
کرنر
7
8
خطا
2
2
آفساید
1
3
ضربه آزاد
10
3
موقعیت گل
13
26
٪ مالکیت توپ
74
1
کارت زرد
1
6
نجات دروازه
0
0
شوت دفع شده
4
2
شوت خارج از چارچوب
3
1
شوت داخل چارچوب
6
0
کرنر
18
13
خطا
6
5
آفساید
2
7
ضربه آزاد
19
7
موقعیت گل
36
21
٪ مالکیت توپ
79
4
کارت زرد
2
15
نجات دروازه
1
0
شوت دفع شده
7
3
شوت خارج از چارچوب
9
4
شوت داخل چارچوب
20
0
کرنر
8
5
خطا
4
1
آفساید
1
4
ضربه آزاد
6
3
موقعیت گل
15
18
٪ مالکیت توپ
82
2
کارت زرد
0
4
نجات دروازه
1
0
شوت دفع شده
3
1
شوت خارج از چارچوب
6
2
شوت داخل چارچوب
6
0
کرنر
3
0
خطا
0
2
آفساید
0
0
ضربه آزاد
3
1
موقعیت گل
8
18
٪ مالکیت توپ
82
1
کارت زرد
1
5
نجات دروازه
0
0
شوت دفع شده
0
0
شوت خارج از چارچوب
0
1
شوت داخل چارچوب
8

بازی های رودرروی گرانادا و بارسلونا

اسپانیا لالیگا

بارسلونا

1
1

گرانادا

21:00
1400/10/18
اسپانیا لالیگا

گرانادا

1
1

بارسلونا

23:30
1400/06/29
اسپانیا لالیگا

گرانادا

2
1

بارسلونا

21:30
1400/02/09
اسپانیا لالیگا

بارسلونا

4
0

گرانادا

21:00
1399/10/20

ویدیوهای بازی گرانادا و بارسلونا

اخبار بازی