بازی آلومینیوم اراک - هوادار

جام حذفی ایران 1/16 نهایی

آلومینیوم اراک

0(5) (4)0

هوادار

15:00 1399/12/22
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120

بازی های رودرروی آلومینیوم اراک و هوادار

دسته یک لیگ آزادگان 99-98

آلومینیوم اراک

1
2

هوادار

19:50
1399/04/22
دسته یک لیگ آزادگان 99-98

هوادار

0
2

آلومینیوم اراک

14:30
1398/08/19
دسته یک لیگ آزادگان 98-97

هوادار

1
3

آلومینیوم اراک

17:15
1398/02/10
دسته یک لیگ آزادگان 98-97

آلومینیوم اراک

0
3

هوادار

14:00
1397/09/24

اخبار بازی