بازی اتلتیکومادرید - رئال‌مادرید

اسپانیا لالیگا (هفته 26)

اتلتیکومادرید

1 1

رئال‌مادرید

18:45 1399/12/17
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
1
کرنر
1
5
خطا
3
0
آفساید
0
2
ضربه آزاد
5
4
موقعیت گل
7
48
٪ مالکیت توپ
52
2
نجات دروازه
1
2
شوت دفع شده
1
0
شوت خارج از چارچوب
4
2
شوت داخل چارچوب
2
1
کرنر
6
19
خطا
9
0
آفساید
0
8
ضربه آزاد
19
11
موقعیت گل
18
39
٪ مالکیت توپ
61
5
کارت زرد
1
7
نجات دروازه
4
3
شوت دفع شده
2
3
شوت خارج از چارچوب
8
5
شوت داخل چارچوب
8
0
کرنر
5
14
خطا
6
0
آفساید
0
6
ضربه آزاد
14
7
موقعیت گل
11
29
٪ مالکیت توپ
71
5
کارت زرد
1
5
نجات دروازه
3
1
شوت دفع شده
1
3
شوت خارج از چارچوب
4
3
شوت داخل چارچوب
6

بازی های رودرروی اتلتیکومادرید و رئال‌مادرید

اسپانیا لالیگا

اتلتیکومادرید

0
2

رئال‌مادرید

23:30
1399/09/22
اسپانیا لالیگا

اتلتیکومادرید

0
1

رئال‌مادرید

18:30
1398/11/12
سوپرکاپ اسپانیا سوپرکاپ

اتلتیکومادرید

0
0

رئال‌مادرید

21:30
1398/10/22
اسپانیا لالیگا

رئال‌مادرید

0
0

اتلتیکومادرید

22:30
1398/07/06

اخبار بازی