بازی صنعت نفت آبادان - استقلال

ليگ برتر لیگ برتر ایران (هفته 20)

صنعت نفت آبادان

0 1

استقلال

21:30 1400/03/03
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

بازی های رودرروی صنعت نفت آبادان و استقلال

ليگ برتر لیگ برتر ایران

صنعت نفت آبادان

1
1

استقلال

16:15
1399/09/17
ليگ برتر لیگ برتر ایران

استقلال

2
0

صنعت نفت آبادان

21:00
1399/04/27
ليگ برتر لیگ برتر ایران

صنعت نفت آبادان

0
5

استقلال

15:30
1398/08/14
لیگ برتر لیگ برتر ایران

استقلال

0
0

صنعت نفت آبادان

21:30
1398/02/21

اخبار بازی