بازی آث میلان - جنوا

ایتالیا سری آ (هفته 31)

آث میلان

2 1

جنوا

15:00 1400/01/29
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
1
کرنر
2
6
خطا
9
0
آفساید
1
11
ضربه آزاد
6
8
موقعیت گل
3
63
٪ مالکیت توپ
37
0
کارت زرد
1
1
نجات دروازه
1
4
شوت دفع شده
0
2
شوت خارج از چارچوب
1
2
شوت داخل چارچوب
2
5
کرنر
4
10
خطا
13
0
آفساید
1
15
ضربه آزاد
9
18
موقعیت گل
11
59
٪ مالکیت توپ
41
0
کارت زرد
1
5
نجات دروازه
3
7
شوت دفع شده
1
6
شوت خارج از چارچوب
4
5
شوت داخل چارچوب
6
4
کرنر
2
4
خطا
4
0
آفساید
0
4
ضربه آزاد
3
10
موقعیت گل
8
55
٪ مالکیت توپ
45
4
نجات دروازه
2
3
شوت دفع شده
1
4
شوت خارج از چارچوب
3
3
شوت داخل چارچوب
4

بازی های رودرروی آث میلان و جنوا

ایتالیا سری آ

آث میلان

2
2

جنوا

23:15
1399/09/26
ایتالیا سری آ

جنوا

2
1

آث میلان

17:30
1398/12/18
ایتالیا سری آ

آث میلان

2
1

جنوا

22:15
1398/07/13
ایتالیا سری آ

آث میلان

2
0

جنوا

17:30
1397/11/01

اخبار بازی