بازی رئال‌مادرید - لیورپول

لیگ قهرمانان اروپا یک چهارم نهایی

رئال‌مادرید

3 1

لیورپول

23:30 1400/01/17
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
4
کرنر
1
4
خطا
5
2
آفساید
0
6
ضربه آزاد
8
9
موقعیت گل
0
48
٪ مالکیت توپ
52
0
کارت زرد
1
0
نجات دروازه
2
3
شوت دفع شده
0
2
شوت خارج از چارچوب
0
4
شوت داخل چارچوب
0
13
پرتاب دستی
16
5
کرنر
3
6
خطا
11
3
آفساید
0
12
ضربه آزاد
13
15
موقعیت گل
7
47
٪ مالکیت توپ
53
1
کارت زرد
3
0
نجات دروازه
3
6
شوت دفع شده
3
3
شوت خارج از چارچوب
3
6
شوت داخل چارچوب
1
20
پرتاب دستی
35
1
کرنر
2
2
خطا
6
1
آفساید
0
6
ضربه آزاد
5
6
موقعیت گل
7
46
٪ مالکیت توپ
54
1
کارت زرد
2
0
نجات دروازه
1
3
شوت دفع شده
3
1
شوت خارج از چارچوب
3
2
شوت داخل چارچوب
1
7
پرتاب دستی
19

بازی های رودرروی رئال‌مادرید و لیورپول

لیگ قهرمانان اروپا یک چهارم نهایی

رئال‌مادرید

0
0

لیورپول

23:30
1400/01/25
لیگ قهرمانان اروپا فینال

لیورپول

1
3

رئال‌مادرید

23:15
1397/03/05
لیگ قهرمانان اروپا گروه B

لیورپول

0
1

رئال‌مادرید

23:15
1393/08/13
لیگ قهرمانان اروپا گروه B

رئال‌مادرید

3
0

لیورپول

22:15
1393/07/30

اخبار بازی