بازی ذوب آهن - پرسپولیس

ليگ برتر لیگ برتر ایران (هفته 21)

ذوب آهن

1 2

پرسپولیس

19:30 1400/03/03
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

بازی های رودرروی ذوب آهن و پرسپولیس

ليگ برتر لیگ برتر ایران

ذوب آهن

1
1

پرسپولیس

15:00
1399/10/11
ليگ برتر لیگ برتر ایران

ذوب آهن

1
0

پرسپولیس

20:30
1399/05/17
ليگ برتر لیگ برتر ایران

پرسپولیس

3
0

ذوب آهن

17:30
1398/09/14
لیگ برتر لیگ برتر ایران

پرسپولیس

0
0

ذوب آهن

18:00
1398/01/28

ویدیوهای بازی ذوب آهن و پرسپولیس

اخبار بازی