بازی پاختاکور - تراکتور

لیگ قهرمانان آسیا گروه B (هفته 1)

پاختاکور

3 3

تراکتور

19:30 1400/01/25
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
1
کرنر
1
9
خطا
7
0
آفساید
2
9
ضربه آزاد
8
3
موقعیت گل
3
49
٪ مالکیت توپ
51
0
کارت زرد
1
1
نجات دروازه
2
0
شوت دفع شده
0
1
شوت خارج از چارچوب
2
2
شوت داخل چارچوب
1
6
پرتاب دستی
12
2
کرنر
3
6
خطا
7
0
آفساید
2
8
ضربه آزاد
5
7
موقعیت گل
9
53
٪ مالکیت توپ
47
2
کارت زرد
3
0
نجات دروازه
1
1
شوت دفع شده
2
2
شوت خارج از چارچوب
4
4
شوت داخل چارچوب
3
11
پرتاب دستی
11
3
کرنر
4
15
خطا
14
0
آفساید
4
17
ضربه آزاد
13
10
موقعیت گل
12
51
٪ مالکیت توپ
49
2
کارت زرد
4
1
نجات دروازه
3
1
شوت دفع شده
2
3
شوت خارج از چارچوب
6
6
شوت داخل چارچوب
4
17
پرتاب دستی
23

بازی های رودرروی پاختاکور و تراکتور

لیگ قهرمانان آسیا گروه B

پاختاکور

0
0

تراکتور

19:30
1400/02/06
لیگ قهرمانان آسیا گروه C

پاختاکور

0
2

تراکتور

19:15
1395/01/18
لیگ قهرمانان آسیا گروه C

تراکتور

0
1

پاختاکور

15:30
1394/12/25

اخبار بازی