بازی النصرعربستان - فولاد

لیگ قهرمانان آسیا گروه D (هفته 1)

النصرعربستان

2 0

فولاد

22:30 1400/02/03
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
1
کرنر
0
11
خطا
11
2
آفساید
1
11
ضربه آزاد
10
1
موقعیت گل
6
50
٪ مالکیت توپ
50
0
کارت زرد
1
1
نجات دروازه
0
1
شوت دفع شده
0
0
شوت خارج از چارچوب
5
0
شوت داخل چارچوب
1
9
پرتاب دستی
9
3
کرنر
5
18
خطا
18
5
آفساید
3
21
ضربه آزاد
18
6
موقعیت گل
12
46
٪ مالکیت توپ
54
3
کارت زرد
2
4
نجات دروازه
3
1
شوت دفع شده
1
0
شوت خارج از چارچوب
7
5
شوت داخل چارچوب
4
19
پرتاب دستی
20
2
کرنر
5
7
خطا
7
3
آفساید
2
10
ضربه آزاد
8
5
موقعیت گل
6
42
٪ مالکیت توپ
58
3
کارت زرد
1
3
نجات دروازه
3
0
شوت دفع شده
1
0
شوت خارج از چارچوب
2
5
شوت داخل چارچوب
3
10
پرتاب دستی
11

بازی های رودرروی النصرعربستان و فولاد

لیگ قهرمانان آسیا گروه D

النصرعربستان

1
1

فولاد

22:30
1400/01/31

اخبار بازی