بازی ختافه - رئال‌مادرید

اسپانیا لالیگا (هفته 33)

ختافه

0 0

رئال‌مادرید

23:30 1400/01/29
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
3
کرنر
3
9
خطا
5
0
آفساید
1
9
ضربه آزاد
11
8
موقعیت گل
7
44
٪ مالکیت توپ
56
2
نجات دروازه
1
3
شوت دفع شده
2
4
شوت خارج از چارچوب
3
1
شوت داخل چارچوب
2
12
پرتاب دستی
11
6
کرنر
6
17
خطا
8
1
آفساید
4
17
ضربه آزاد
23
19
موقعیت گل
10
41
٪ مالکیت توپ
59
3
کارت زرد
1
2
نجات دروازه
6
5
شوت دفع شده
3
8
شوت خارج از چارچوب
5
6
شوت داخل چارچوب
2
21
پرتاب دستی
23
3
کرنر
3
8
خطا
3
1
آفساید
3
8
ضربه آزاد
12
11
موقعیت گل
3
38
٪ مالکیت توپ
62
3
کارت زرد
1
0
نجات دروازه
5
2
شوت دفع شده
1
4
شوت خارج از چارچوب
2
5
شوت داخل چارچوب
0
9
پرتاب دستی
12

بازی های رودرروی ختافه و رئال‌مادرید

اسپانیا لالیگا

ختافه

0
2

رئال‌مادرید

23:30
1399/11/21
بین المللی دوستانه باشگاهی

ختافه

0
6

رئال‌مادرید

14:30
1399/06/25
اسپانیا لالیگا

ختافه

0
1

رئال‌مادرید

00:30
1399/04/13
اسپانیا لالیگا

رئال‌مادرید

3
0

ختافه

18:30
1398/10/14

ویدیوهای بازی ختافه و رئال‌مادرید

اخبار بازی