بازی ویارئال - آرسنال

لیگ اروپا نیمه نهایی

ویارئال

2 1

آرسنال

23:30 1400/02/09
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
2
کرنر
0
5
خطا
5
0
آفساید
1
9
ضربه آزاد
9
4
موقعیت گل
3
52
٪ مالکیت توپ
48
1
کارت زرد
1
0
نجات دروازه
1
0
شوت دفع شده
0
1
شوت خارج از چارچوب
3
3
شوت داخل چارچوب
0
15
پرتاب دستی
7
3
کرنر
3
11
خطا
14
1
آفساید
3
24
ضربه آزاد
17
8
موقعیت گل
9
50
٪ مالکیت توپ
50
3
کارت زرد
4
1
کارت قرمز
1
1
نجات دروازه
4
0
شوت دفع شده
2
2
شوت خارج از چارچوب
5
6
شوت داخل چارچوب
2
20
پرتاب دستی
14
1
کرنر
3
6
خطا
9
1
آفساید
2
15
ضربه آزاد
8
4
موقعیت گل
6
48
٪ مالکیت توپ
52
2
کارت زرد
3
1
کارت قرمز
1
1
نجات دروازه
3
0
شوت دفع شده
2
1
شوت خارج از چارچوب
2
3
شوت داخل چارچوب
2
5
پرتاب دستی
7

بازی های رودرروی ویارئال و آرسنال

لیگ اروپا نیمه نهایی

ویارئال

0
0

آرسنال

23:30
1400/02/16

ویدیوهای بازی ویارئال و آرسنال

اخبار بازی