بازی بلژیک - روسیه

یورو گروه B (هفته 1)

بلژیک

3 0

روسیه

23:30 1400/03/22
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
1
کرنر
2
2
خطا
3
0
آفساید
1
4
ضربه آزاد
3
7
موقعیت گل
2
64
٪ مالکیت توپ
36
1
نجات دروازه
1
1
شوت دفع شده
0
3
شوت خارج از چارچوب
1
3
شوت داخل چارچوب
1
13
پرتاب دستی
10
2
کرنر
4
9
خطا
11
0
آفساید
4
16
ضربه آزاد
10
9
موقعیت گل
5
62
٪ مالکیت توپ
38
1
نجات دروازه
1
2
شوت دفع شده
1
3
شوت خارج از چارچوب
3
4
شوت داخل چارچوب
1
28
پرتاب دستی
20
1
کرنر
2
7
خطا
8
0
آفساید
3
12
ضربه آزاد
7
2
موقعیت گل
3
60
٪ مالکیت توپ
40
0
نجات دروازه
0
1
شوت دفع شده
1
0
شوت خارج از چارچوب
2
1
شوت داخل چارچوب
0
15
پرتاب دستی
10

بازی های رودرروی بلژیک و روسیه

یورو گروه I مقدماتی

بلژیک

4
1

روسیه

20:30
1398/08/25
یورو گروه I مقدماتی

روسیه

1
3

بلژیک

23:15
1398/01/01
دوستانه ملی بین المللی

بلژیک

3
3

روسیه

20:30
1396/01/08
جام جهانی گروه H

روسیه

0
1

بلژیک

20:30
1393/04/01

اخبار بازی