بازی ساسولو - یوونتوس

ایتالیا سری آ (هفته 36)

ساسولو

1 3

یوونتوس

23:15 1400/02/22
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
2
کرنر
2
6
خطا
6
0
آفساید
0
6
ضربه آزاد
6
10
موقعیت گل
6
63
٪ مالکیت توپ
37
1
کارت زرد
2
2
نجات دروازه
2
2
شوت دفع شده
1
6
شوت خارج از چارچوب
1
2
شوت داخل چارچوب
4
3
کرنر
5
10
خطا
13
0
آفساید
2
14
ضربه آزاد
10
17
موقعیت گل
14
64
٪ مالکیت توپ
36
1
کارت زرد
2
5
نجات دروازه
2
3
شوت دفع شده
1
11
شوت خارج از چارچوب
5
3
شوت داخل چارچوب
8
1
کرنر
3
4
خطا
7
0
آفساید
2
8
ضربه آزاد
4
7
موقعیت گل
8
65
٪ مالکیت توپ
35
3
نجات دروازه
0
1
شوت دفع شده
0
5
شوت خارج از چارچوب
4
1
شوت داخل چارچوب
4

بازی های رودرروی ساسولو و یوونتوس

ایتالیا سری آ

ساسولو

1
3

یوونتوس

23:15
1399/10/21
ایتالیا سری آ

یوونتوس

3
3

ساسولو

00:15
1399/04/26
ایتالیا سری آ

ساسولو

2
2

یوونتوس

15:00
1398/09/10
ایتالیا سری آ

یوونتوس

3
0

ساسولو

20:30
1397/11/21

اخبار بازی