بازی آرسنال - برایتون

انگلیس لیگ برتر (هفته 38)

آرسنال

2 0

برایتون

19:30 1400/03/02
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
8
کرنر
1
3
خطا
4
1
آفساید
1
5
ضربه آزاد
4
11
موقعیت گل
2
61
٪ مالکیت توپ
39
0
نجات دروازه
3
4
شوت دفع شده
1
4
شوت خارج از چارچوب
1
3
شوت داخل چارچوب
0
8
پرتاب دستی
3
11
کرنر
3
10
خطا
8
2
آفساید
1
9
ضربه آزاد
12
16
موقعیت گل
5
54
٪ مالکیت توپ
46
1
نجات دروازه
3
4
شوت دفع شده
1
7
شوت خارج از چارچوب
3
5
شوت داخل چارچوب
1
14
پرتاب دستی
5
3
کرنر
2
7
خطا
4
1
آفساید
0
4
ضربه آزاد
8
5
موقعیت گل
3
46
٪ مالکیت توپ
54
1
نجات دروازه
0
0
شوت دفع شده
0
3
شوت خارج از چارچوب
2
2
شوت داخل چارچوب
1
6
پرتاب دستی
2

بازی های رودرروی آرسنال و برایتون

انگلیس لیگ برتر

آرسنال

1
0

برایتون

21:30
1399/10/09
انگلیس لیگ برتر

آرسنال

1
2

برایتون

18:30
1399/03/31
انگلیس لیگ برتر

برایتون

2
1

آرسنال

23:45
1398/09/14
انگلیس لیگ برتر

برایتون

1
1

آرسنال

20:00
1398/02/15

ویدیوهای بازی آرسنال و برایتون

اخبار بازی