بازی لیورپول - کریستال پالاس

انگلیس لیگ برتر (هفته 38)

لیورپول

2 0

کریستال پالاس

19:30 1400/03/02
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
8
کرنر
1
4
خطا
4
2
آفساید
0
4
ضربه آزاد
6
12
موقعیت گل
4
68
٪ مالکیت توپ
32
3
نجات دروازه
1
3
شوت دفع شده
0
7
شوت خارج از چارچوب
1
2
شوت داخل چارچوب
3
10
پرتاب دستی
8
14
کرنر
1
10
خطا
8
2
آفساید
1
9
ضربه آزاد
12
19
موقعیت گل
5
70
٪ مالکیت توپ
30
2
کارت زرد
2
4
نجات دروازه
3
4
شوت دفع شده
0
10
شوت خارج از چارچوب
1
5
شوت داخل چارچوب
4
21
پرتاب دستی
18
6
کرنر
0
6
خطا
4
0
آفساید
1
5
ضربه آزاد
6
7
موقعیت گل
1
72
٪ مالکیت توپ
28
2
کارت زرد
2
1
نجات دروازه
2
1
شوت دفع شده
0
3
شوت خارج از چارچوب
0
3
شوت داخل چارچوب
1
11
پرتاب دستی
10

بازی های رودرروی لیورپول و کریستال پالاس

انگلیس لیگ برتر

لیورپول

7
0

کریستال پالاس

16:00
1399/09/29
انگلیس لیگ برتر

کریستال پالاس

0
4

لیورپول

23:45
1399/04/04
انگلیس لیگ برتر

لیورپول

2
1

کریستال پالاس

18:30
1398/09/02
انگلیس لیگ برتر

کریستال پالاس

3
4

لیورپول

18:30
1397/10/29

اخبار بازی